Đông Ba Huế – Nem, chả, tré xứ Huế

Liên hệ

  • Địa chỉ liên hệ: 25 ĐÀO DUY TỪ. HUẾ
  • Số điện thoại: 054.3527546 – 098.3527546
  • Email: nemchatre.dongba@gmail.com

TB: Cửa hàng sẽ đóng gói và giao hàng tận nhà nếu quý khách có yêu cầu.

Send us a message

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *